Biskup Szelążek, żywa pamięć w diecezji łuckiej

Diecezja łucka zyskała w posłudze biskupa Szelążka mądrego i oddanego przewodnika, którego największą zasługą było przygarnięcie znacznej części kresowego społeczeństwa do wspólnoty Kościoła katolickiego. Odrodzenie wiary i moralności na Wołyniu było w znacznym stopniu efektem jego mądrości, talentów, wytężonej pracy i wytrwałości. Za jego przyczyną życie religijne na Wołyniu otrząsnęło się z marazmu, niosąc ludziom radość ze spotkania z żywym Bogiem i jego miłością. Wciąż trwa na Kresach pamięć o niestrudzonym pasterzu, którego rozległa działalność nadal zadziwia i fascynuje. Skłania także do refleksji nad siła wielkiego ducha, z którego powstały tak wspaniałe dzieła.

Dom zakonny pw. Opatrzności Bożej

W lipcu 2003 r. biskup łucki – Marcjan Trofimiak zwrócił się do Zgromadzenia z prośbą dotyczącą podjęcia przez siostry pracy w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Ze względu na miejsce, związane z posługą biskupa Adolfa Piotra Szelążka, Założyciela Zgromadzenia, decyzja dotycząca w/w propozycji była pozytywna. We wrześniu 2003 r. trzy siostry zostały posłane na placówkę w Łucku. Podjęły pracę w zakrystii i katechezę przy parafii.

16 października 2003r. wydano Dekret erygujący dom zakonny pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Łucku. Posługujące na tej placówce siostry krzewią kult Sługi Bożego biskupa Szelążka, zaszczepiając w sercach i umysłach młodego pokolenia pamięć o niezłomnym i heroicznym Pasterzu.

Wspólnota zakonna

s. Aksana Szczypańska – przełożona domu
s. Ernesta Łesik

ul. Płytnica 2B/4 43016 Łuck, Ukraina