„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wytrwała modlitwa

Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a temu, kto puka, otwierają. Czy jest wśród was ktoś taki, kto swojemu synowi, proszącemu o chleb, poda kamień? Albo gdy poprosi go o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Ewangelia wg św. Mateusza 7,7-11

Słowa Jezusa we fragmencie Ewangelii św. Mateusza są kategoryczne i jednoznaczne, wyrażone w imperatywie: „Proście!”, „Szukajcie!”, „Stukajcie!”. Używając takiej formy, Zbawiciel pragnie pobudzić serca modlących się nie tylko do wytrwałości, ale też do gorliwości i zapału. Wytrwałe wołanie do Boga, pełne energii i osobistego zaangażowania, odsłania wiarę człowieka.

Modlitwa sporadyczna, wznoszona bez przekonania nie będzie wołaniem do Boga. Będzie to, co najwyżej pewna forma pobożnościowej tradycji albo chęć uspokojenia sumienia. Z drugiej strony, tak kategorycznymi słowami Jezus pragnie zapewnić uczniów o skuteczności ich próśb kierowanych do Boga. Ojciec Niebieski nie pozostanie obojętny na tak żywą modlitwę, wysłucha jej i spełni prośby modlących się.

Ewangeliczna nauka Jezusa pobudza Siostry Terezjanki oraz inne osoby przekonane o heroiczności cnót Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka do wytrwałej i nieustannej modlitwy o rychłą beatyfikację świętobliwego biskupa diecezji łuckiej na Wołyniu.

Dnia 9 stycznia 2021 roku w kościele św. Jakuba w Toruniu celebrowana była Eucharystia w intencji beatyfikacji Sługi Bożego A. P. Szelążka. Msze świętą celebrował ks. Arkadiusz Sobociński, a homilię wygłosił ksiądz proboszcz parafii ks. kanonik Wojciech Kiedrowicz. Siostry Terezjanki: Paulina Klejny i Bogumiła Ptasińska odczytały Słowo Boże podczas liturgii.

W parafii św. Jakuba w Toruniu celebrowane są co miesiąc msze święte, w których kapłani i wierni proszą o beatyfikację biskupa Szelążka.

Całe Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus codziennie z gorliwością modli się o łaski przez wstawiennictwo biskupa Adolfa Piotra Szelążka, wierząc, że dokona się cud za jego wstawiennictwem. Wówczas Kościół będzie mógł ogłosić, że cieszy się on chwałą nieba i jest zaliczony w poczet błogosławionych. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w tej instancji.

Prośby przez wstawiennictwo Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka można przesyłać na adres Domu generalnego sióstr Terezjanek: kontakt@terezjanki.org lub zgłaszać telefonicznie: +48 (22) 758 99 97.

Można również nawiązać kontakt ze wspólnotą sióstr posługujących w Toruniu, gdzie spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego pod adresem: kontakt@torun.terezjanki.org  

Podziel się: